Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač - kondukter autobusa Puno radno vreme

na Vozač - kondukter autobusa u Subotica (Poslato na 20-09-2021)

Vozač - kondukter autobusa

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“, Subotica

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje sledeći:

KONKURS ZA VOZAČE AUTOBUSA

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za radno mesto na određeno vreme sa mogušnošću produžavanja: Vozač autobusa – više izvršilaca.

Zainteresovana lica su dužna da predaju sledeću dokumentaciju:
1. radnu biografiju odnosno CV u kojem će navesti: lične podatke (lično ime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, prethodna radna iskustva i veštine koje poseduju).

2. fotokopiju lične karte,

3. fotokopiju diplome,

4. fotokopiju vozačke dozvole (obavezno posedovanje D kategorije za profesionalnog vozača),

5. fotokopiju kartice za digitalni tahograf,

6. fotokopija kvalifikacione kartice,

7. uverenje o nekažnjavanju (SUP izdaje),

8. fotokopiju važećeg lekarskog uverenja za profesionalnog vozača autobusa.

Uslovi za rad: najmanje završena srednja škola - III stepen stručne spreme - KV bilo kog smera odnosno svih obrazovnih profila

Predmet i sadržaj radnih zadataka: poslovi vožnje autobusa u linijskom i vanlinijskom domaćem i međunarodnom saobraćaju, izdavanje karata sa vozačkim terminalom, izdavanje lisnih karata, naplata cene prevoza po važećem cenovniku, obavljanje vožnje na registrovanim linijama po redu vožnje i turažnom listu, vožnja autobusa prema zadatku iz turažnog lista i naloga koji mu izda dispečer ili otpravnik prema važećem redu vožnje, davanje neophodnih informacija putnicima u vezi reda vožnje, otklanjanje sitnih kvarova u toku vožnje i organizacija prevoza putnika u slučaju većih kvarova uz obaveštavanje otpravnika odnosno dispečera, tačno i uredno popunjavanje putnih naloga propisanim podacima i ažurno vraćanje odnosno predavanje popunjenog putnog naloga po obavljenoj vožnji, vršenje podešavanja vremena na tahografu i obavljanje blagovremene zamene tahografskih uložaka i drugi poslovi.

Radno vreme: puno radno vreme, u turnusu, uz mogućnost preraspodele, po potrebi dvokratno.

Tražena dokumentacija se predaje: putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za vozača autobusa“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84.

Rok za predaju dokumentacije: konkurs nije ograničen rokom, traje do popunjavanja slobodnih mesta.

Nakon pregleda dokumentacije, kandidati koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština i to teorijsku (poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja) i praktičnu proveru znanja (probna vožnja autobusom).

Rok važenja
20.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola - III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
5
Mesto rada
Subotica
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
D - Obavezno
Dodatne informacije
Obezbeđen prevoz
Obezbeđena ishrana
Stručni ispit ili licenca
Licenca vozača
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Pregledano: 573 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters