Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Realizator edukativnih programa Puno radno vreme

na CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA u Subotica (Poslato na 22-09-2021)

Realizator edukativnih programa

Oglas važi od: 22.9.2021.

CENTAR ZA PORODIČNI
SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA
24000 Subotica, Jaše Ignjatovića 6

Realizator edukativnih programa

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajući akademski odnosno stručni naziv: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog ili specijalni pedagog; završena obuka za realizaciju Programa pripreme za hraniteljstvo; završen odgovarajući akreditovani program obuke, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite; licenca za obavljanje poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona; najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja i rada na primeni socio-edukativnih programa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zaštite (Pravilnik o hraniteljstvu), znanje rada na računaru, drugi opšti uslovi propisani zakonom. Mesto rada: Subotica, Trg slobode 3/3. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica, Trg slobode 3/3, sa naznakom „Za oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Priloge dostaviti u originalu ili overenoj fotokopiji.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA


Pregledano: 646 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters