Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Socijalni radnik Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU u Kovin (Poslato na 22-09-2021)

Socijalni radnik


Oglas važi od: 22.9.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN“ U KOVINU
Kovin, Cara Lazara 253

1. Socijalni radnik
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, trudničkog i porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno, na višoj školi u trajanju do dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV), prijavu na oglas, overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju navedenog u oglasu. U prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Ulica Cara Lazara 253, Kovin, 26220 Kovin ili lično u arhivi bolnice sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU


Pregledano: 910 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters