Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja; Tehnički poslovi – čistačica Puno radno vreme

na ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST“ ZA OPŠTINE LjIG, LAJKOVAC I MIONICA u Ljig (Poslato na 22-09-2021)

Voditelj slučaja; Tehnički poslovi – čistačica


Oglas važi od: 22.9.2021.

ZAJEDNIČKI CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST“
ZA OPŠTINE LjIG, LAJKOVAC I MIONICA
14240 Ljig, Karađorđeva 8
tel. 014/3445-241, 3445-112

Voditelj slučaja

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine, i to: diplomirani socijalni radnik; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit i licenca za obavljanje osnovnih poslova socijalne zaštite. Kandidat je dužan da uz prijavu sa biografskim podacima podnese: dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za javni oglas za voditelja slučaja“.

Tehnički poslovi – čistačica

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da je stekao obrazovanje: osnovna škola, PK; najmanje jedna godina radnog iskustva. Kandidat je dužan da uz prijavu sa biografskim podacima podnese dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za javni oglas za čistačicu“.


Pregledano: 863 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters