Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač hitne medicinske pomoći Puno radno vreme

na Zavod za urgentnu medicinu u Niš (Poslato na 23-09-2021)

Vozač hitne medicinske pomoći

,,Zavod za urgentnu medicinu”, Niš

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 96/19 i 58/20), na osnovu člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god.i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu u Nišu broj 1518 od 15.03.2021.god.u svojstvu v.d.direktora Zavoda raspisujem:

O G L A S

o potrebi zazasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme sa punim radnim vremenom, sa vozačima hitne medicinske pomoći,zbog zamene privremeno odsutnih radnika, naduže do njihovog povratka na rad

broj izvršioca:2(DVA) VOZAČA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na oglas su:

1) Završenasrednja škola III stepen stručne spreme i/iliposedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom.

2) Najmanje 3 (tri) meseca radnog iskustva na poslovima vozača sanitetskog vozila.

dopunski uslovi :

- Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom pre zaključenja Ugovora o radu i posedovanje dozvole „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom, (radno mesto sa povećanim rizikom)

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlja,
Diplomu o završenoj srednjoj školi, IIIstepen stručne spreme, i/ili posedovanjevozačke, dozvole „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom (overena fotokopija),
Potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača sanitetskog vozila (original),
Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
Uverenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
Kratku biografiju CV
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za vozača“ u zatvorenoj koverti.
Kandidati podnošenjem molbe daju pristanak na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na sajtuNacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Zavoda.

v.d.DIREKTOR dr Slavoljub Živadinović spec. urgentne medicine

Rok važenja
01.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 meseca
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B – Obavezno
Dodatne informacije
Terenski rad
Rad u smenama
Noćni rad
Radno mesto sa povećanim rizikom
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Zavod za urgentnu medicinu


Pregledano: 155 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters