Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći Puno radno vreme

na Zavod za urgentnu medicinu u Niš (Poslato na 23-09-2021)

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

,,Zavod za urgentnu medicinu”, Niš

Na osnovu Instrukcije Ministarstva zdravlja broj 1201-151/2020-02 od 26.08.2021.god., na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 96/19 i 58/20), na osnovu člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god.i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš, broj 1518 od 15.03.2021. godine, u svojstvu v.d.direktora Zavoda donosim:

ODLUKU

o potrebi zazasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 31.12.2021.godine, sa doktorima medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

broj izvršioca: 2(DVA) DOKTORA MEDICINE U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na oglas su:

1) Završen medicinski fakultet, VII 1 stepen stručne spreme ipoložen stručni ispit.

dopunski uslovi :

- Pre zaključenja ugovora o radu, lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ilicenca/rešenje o upisu u Lekarsku Komoru RS.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlja,
Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, VII 1stepen stručne spreme,(overena fotokopija),
Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
Uverenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
Kratku biografiju-CV
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za doktora medicine“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na sajtuNacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Zavoda.

v.d.DIREKTOR dr Slavoljub Živadinović spec. urgentne medicine

Rok važenja
01.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Rad u smenama
Noćni rad
Radno mesto sa povećanim rizikom
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Zavod za urgentnu medicinu


Pregledano: 179 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters