0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničara u ambulanti Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI u Beograd (Poslato na 27-09-2021)

Medicinska sestra – tehničara u ambulanti

Oglas važi od: 27.9.2021.

GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE
I VENERIČNE BOLESTI
Beograd, Džordža Vašingtona 17

Medicinska sestra – tehničara u ambulanti
na neodređeno vreme, za rad u Zavodu.

USLOVI: srednje obrazovanje, diploma Srednje medicinske škole opšteg smera. Stručni ispit; licenca. Najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre – tehničara. Radno vreme zaposlenog iznosi 40 sati nedeljno ( puno radno vreme). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu. Uz prijavu kandidati moraju dostaviti: fotokopiju diplome, fotokopiju Uverenja o položenom Stučnom ispitu, fotokopiju Licence, potvrdu o radnom iskustvu i biografiju (dokumenta se zadržavaju u arhivi Zavoda). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: Gradski zavod za kožne i venerične bolesti Džordža Vašingtona broj 17, Beograd, sa naznakom „Oglas za Medicinsku sestru – tehničara, na neodređeno vreme“. Kontakt telefon: 3343-929.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI


Pregledano: 141 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters