Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 28-09-2021)

Pomoćni radnik

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03 – 6856/2 od 03.08.2021. godine, u skladu sa Zaključkom 51 broj 112 – 7169/2021 od 29.jula 2021.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava na predlog Ministarstva zdravlja Republike Srbije, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, (preko 10%), do 31.10.2021. godine, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla, za sledeće poslove:

POMOĆNI RADNIK……………………………………………………………2 izvršioca

Opis poslova:

Pomaže prilikom transporta veša od vešeraja do stacionara i obratno;
Nosi i donosi potrošni materijal za potrebe odseka;
Radi na utovaru i istovaru robe i materijala za potrebe Instituta;
Odgovoran je za održavanje higijene oko objekata Instituta;
Radi i druge fizičke poslove po potrebi, po nalogu neposrednog rukovodioca;
Radi i druge poslove iz okvira odeljenja po nalogu direktora Instituta i neposrednog rukovodioca;
Za svoj rad odgovara direktoru Instituta i neposrednom rukovodiocu

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (Prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03-4041/1.

-završena Osnovna škola.

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

-Svedočanstvo -Uverenje o završenoj Osnovnoj školi;

-Lična karta;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata(Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

-Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije(www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme preko 10%, do 31.10.2021. godine, za radno mesto Pomoćni radnik“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA

Prof dr Marina Deljanin Ilić

Рок важења
06.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Основна школа
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
2
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 716 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters