Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Hemijski tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 04-10-2021)

Hemijski tehničar

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-7170/2021 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 29.07.2021.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-4295/1 od 30.10.2021 godine, raspisuje se:
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I
Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do tri meseca.

- Opis posla: učestvuje u procesu pripreme i analize uzoraka za fizička, fizičko-hemijska ispitivanja, pod stručnim nadzorom analitičara; učestvuje u obradi podataka laboratorijskih analiza i izradi odgovarajućih izveštaja; pravi potrebne reagense; učestvuje u vođenju laboratorijske dokumentacije; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Laboratorije, šefa Odseka i načelnika Laboratorije.

- Uslovi:
•srednje obrazovanje hemijske struke;
•radno iskustvo od najmanje 6 meseci.

- Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
( Prethodno radno iskustvo u oblasti ispitivanja hemijskih i fizičko-hemijskih osobina vode za piće, mineralne, stone, bazenske i otpadne vode, Obučenost za samostalno pripremanje i analizu vode primenom analitičkih metoda: volumetrija, elektrohemija, spektrofotometrija, kolorimetrija, gravimetrija; Potvrdu/Sertifikat o završenoj obuci za rad na spektrofotometru, pH-metru, konduktometru i oksimetru; Praktično laboratorijsko iskustvo za samostalno pripremanje uzoraka vode za analizu anjona i katjona jonskom hromatografijom; Priprema uzoraka za određivanje organskog ugljenika u vodi; Iskustvo u primeni zahteva standarda ISO 17025, SRPS ISO 14001 i 9001; potvrdu o samostalnom sprovođenju QA/AC kontrola hemijskih analiza; Znanje u unosu i obradi rezultata (Word, Excel) ).
Poželjno je da kandidati dostave izjavu ustanove u kojoj su stekli iskustvo u radu za gore navedene dopunske uslove. – Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenom srednjem obrazovanju hemijske struke;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II
Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III
Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.
Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa

Rok važenja
12.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Hemija i biohemija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno

Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Računarske veštine:

Obrada teksta – Word Srednji
Obrada tabela – Excel SrednjiSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 205 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters