Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Fakulteta; Stručni saradnik za poslove informatike – sistem administrator Puno radno vreme

na FAKULTET ZA MENADžMENT ZAJEČAR u Zaječar (Poslato na 06-10-2021)

Sekretar Fakulteta; Stručni saradnik za poslove informatike – sistem administrator


Oglas važi od: 06.10.2021.

FAKULTET ZA MENADžMENT ZAJEČAR
19000 Zaječar
Park-šuma Kraljevica bb.

Sekretar Fakulteta

USLOVI: VII stepen stručne spreme i zvanje diplomirani pravnik; radno iskustvo je poželjno.

Stručni saradnik za poslove informatike – sistem administrator

USLOVI: VII stepen stručne spreme iz oblasti informatičkih, tehničkih, organizacionih ili ekonomskih nauka; radno iskustvo je poželjno.

OSTALO: Probni rad je utvrđen ugovorom o radu. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose: 1. izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena; 2. uverenje o državljanstvu; 3. overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci; 4. biografiju; 5. uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju; 6. prijavu na konkurs, sa naznakom za koje se radno mesto konkuriše, u slobodnoj formi. Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje. Fakultet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 15 dana odana objavljivanja konkursa na gorenavedenu adresu i putem elektronske pošte: dekanat@fmz.edu.rs.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET ZA MENADžMENT ZAJEČAR


Pregledano: 739 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters