Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ginekološko-akušerska sestra Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 06-10-2021)

Ginekološko-akušerska sestra


Oglas važi od: 06.10.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Ginekološko-akušerska sestra

USLOVI: srednja medicinska škola, smer ginekološko-akušerski (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit. Kandidat mora da poseduje psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad.

OSTALO: Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; potvrdu o položenom stručnom ispitu; potvrdu iz PIO fonda o radnom stažu; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; rešenje ili licencu. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas“. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u novinama NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 161 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters