Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra -tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 06-10-2021)

Medicinska sestra -tehničar

Oglas važi od: 06.10.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Bujanovac, Karađorđe Petrovića 328
tel. 017/651-315

1. Medicinska sestra -tehničar
na određeno vreme a najkasnije do 31.12.2021.
3 izvršioca

USLOVI: stručna sprema – obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.godine ili srednje obrazovanje; stručni ispit i licenca. Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenoj školi (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), rešenje o upisu u komoru ili licencu o radu (overene fotokopije), izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija), uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija), uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci. U zahtevu (molbi) kandidat treba navesti dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja Bujanovac, K. Petrovića 328, Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja Bujanovac, sa naznakom „Za oglas ______ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“, a nakon objave treba slati dokumenta u Domu zdravlja Bujanovac. Oglas je objavljen i na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Doma zdravlja, na interent stranici Ministarstva zdravlja. Izabrani i neizabrani kandidati biće pismeno obavešteni.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 687 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters