0

Aplikacija

Radnik na održavanju opreme i uređaja, kao i PP zaštite i magacioner; Radnik na održavanju čistoće, Puno radno vreme

na JU SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR „JEDINSTVO“ u Novi Bečej (Poslato na 13-10-2021)

Radnik na održavanju opreme i uređaja, kao i PP zaštite i magacioner; Radnik na održavanju čistoće, spremačica


Oglas važi od: 13.10.2021.

JU SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR „JEDINSTVO“
Novi Bečej

Radnik na održavanju opreme i uređaja, kao i PP zaštite i magacioner

Opis poslova: vrši tekuće održavanje instalacija, opreme i rekvizita u JU SRC „Jedinstvo”, odgovoran je za ispravnost objekata instalacija i za ispravno funkcionisanje opreme, obavezan je da dežura na svim sportskim i drugim manifestacijama koje se organizuju u JU SRC „Jedinstvo”, obavezan je da na poziv poslodavca dođe JU SRC „Jedinstvo” i otkloni nastale kvarove na instalacijama i van radnog vremena, obavlja poslove PP zaštite (kontrola PP aparata i hidranta); obavlja sve poslove vezane za magacin. Odgovornost: moralno i materijalno je odgovoran za svoje postupke vezano za obavljanje svojih poslova na radnom mestu kao i za zakonito, uredno, ažurno i blagovremeno izvršavanje poslova JU SRC „Jedinstvo”.

USLOVI: SSS, IV stepen stručne spreme mašinskog ili društvenog smera, položen stručni ispit za radnike koji rade na zaštiti od požara, radno iskustvo od 3 godine na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za rad na radnom mestu: 1. da je punoletan državljanin Republike Srbije; 2. da ima stečeno obrazovanje IV stepena srednje stručne škole mašinskog ili društvenog smera, 3. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru (MS office paket i Internet); 4. da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 5. da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje poslova iz struke proveriće se usmeno; poznavanje rada na računaru (MS office paket i Internet) proveriće se praktičnim radom na računaru.

Radnik na održavanju čistoće, spremačica

Opis poslova: svakodnevno vrši održavanje čistoće (pranje, brisanje, čišćenje i provetravanje) svih prostorija u JU SRC „Jedinstvo”, vrši kontrolu korišćenja i čuvanja opreme i rekvizita, kao i održavanje kućnog reda; odgovara za blagovremeno otključavanje sportske hale prema unapred utvđenim terminima, kao i za zaključavanje svih prostorija nakon završenih aktivnosti; obavezno dežura na svim sportskim i drugim manifestacijama prema utvrđenom rasporedu. Odgovornost: moralno i materijalno je odgovran za svoje postupke vezano za obavljanje svojih poslova na radnom mestu kao i za zakonito, uredno, ažurno i blagovremeno izvršavanje poslova u JU SRC „Jedinstvo”.

USLOVI: NKV radnik, bez radnog iskustva. Uslovi za rad na radnom mestu: 1. da je punoletan državljanin Republike Srbije; 2. da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 3. da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje poslova iz struke proveriće se usmeno.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana oglašavanja u listu „Poslovi”. Mesto rada: Novi Bečej, Petra Drapšina 11-13.


Pregledano: 40 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters