0

Aplikacija

Molekularni biolog Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 13-10-2021)

Molekularni biolog

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-7919/2021 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.08.2021.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-4430/1 od 12.10.2021 godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

1. Jedan (1) izvršilac na određeno vreme sa punim radnim vremenom, za radno mesto molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku, zbog povećanog obima posla do 3 meseca.

Opis posla:

Učestvuje u procesu rada u jedinici za molekularnu dijagnostiku; preporučuje i učestvuje u formulisanju procedura i vodiča za rad jedinice za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku; kontroliše uzimanja uzoraka, obradu i tumačenje dobijenih rezultata; učestvuje u posebnim projektima; učestvuje u pripremi specijalnih studija i izveštaja; učestvuje u molekularnoj dijagnostici infekcija; posebnim metodama učestvuje u analizi bolničkih i vanbolničkih epidemija; učestvuje u izboru analitičkih metoda koje se koriste u proceni rezultata molekularnih analiza; proverava rezultate molekularnih ispitivanja u pogledu preciznosti i saglasnosti sa standardima; učestvuje u usavršavanju postojećih i uvođenju novih metoda za genetičke analize; prati savremena dostignuća u oblasti medicinske genetike; učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova; učestvuje u procesima opremanja i snabdevanja jedinice za molekularnu dijagnostiku; učestvuje u organizovanju edukacije i treninga za laboratorijsko osoblje; pruža stručne informacije i podršku za laboratorije iz mreže; vodi zapise i priprema izveštaje i korespodenciju u vezi sa molekularnim metodama dijagnostike; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.

Uslovi:

Visoko obrazovanje – diplomirani biolog/molekularni biolog:
Na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine
Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Poznavanje rada na računaru.

Dodatni uslov:

•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost, posebno iskustvo u poznavanju sistema kontrole kvaliteta; posedovanje organiѕacionih sposobnosti kao i poznavanje engleskog jezika.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

•diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju – zvanje biolog/molekularni biolog;
•sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar u kome se to radno mesto nalazi). Obavezno navesti ime i prezime.
Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa
Рок важења
21.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Радно искуство у занимању
Више од 3 месеца
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Стари Град
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Језик:

Енглески Средњи

Рачунарске вештине:

Obrada teksta – Word Средњи
Obrada tabela – Excel Средњи
Windows СредњиSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 123 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters