0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar u intezivnoj nezi nivoa 2 Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda" u Zrenjanin (Poslato na 13-10-2021)

Medicinska sestra/tehničar u intezivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda”, Zrenjanin

Raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 (tri) meseca na radnom mestu Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

Uslovi: stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre, odobrenje za rad – licenca. Opis posla:

planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;
priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;
po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,
pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,
dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,
obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima- glavne sestre odeljenja,
radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Рок важења
21.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
3
Место рада
Зрењанин
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Стручни испит или лиценца
licenca
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda"


Pregledano: 85 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters