Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/Tehničar Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Loznica (Poslato na 15-10-2021)

Medicinska sestra/Tehničar

“Specijalna bolnica za rehabilitaciju” Loznica

Adresa: Park bb, 15316 Banja Koviljača 15316

Stručna sprema / obrazovanje – srednje obrazovanje, medicinska škola,

Dodatna znanja / ispiti – stručni ispit; – licenca; – za medicinsku sestru/tehničar

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

radni odnos na određeno vreme;
kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom kao i posebne uslove navedene u oglasu;

Uz prijavu za oglas kandidat treba da priloži sledeće dokaze o ispunjenosti uslova iz oglasa:

uverenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
licenca;
očitana lična karta

Rok za podnošenje prijave sa kraćom biografijom i dokazima (koji se prilažu u overenoj fotokopiji) o ispunjenosti uslova iz oglasa je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija uz prijavu ne vraća se kandidatima.

Rezultati oglasa će biti objavljeni na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje su primljeni i dokumentaciju o ispunjenju uslova oglasa u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prijavu na oglas dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju, 15316 Banja Koviljača Park bb, ili direktno u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 08 do 14 sati, ali sa naznakom „ za oglas – ne otvarati,,

Рок важења
22.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
3
Место рада
Лозница
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Стручни испит или лиценца
Da

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju


Pregledano: 205 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters