Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar/ka Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 19-10-2021)

Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar/ka

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-7920/2021 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.08.2021.godine, direktor Gradskog zavoda i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-4522/1 od 19.10.2021. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

- Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu; prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima; sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada; uzima i uzorkuje biološki i drugi materijal za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu i na terenu; vodi evidenciju lica koja podležu obavezi zdravstvenog nadzora; učestvuje u epidemiološkom izviđanju i istraživanju u vanrednim situacijama; učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitnog rada; vrši unos podataka u elektronsku bazu podataka, određuje vrstu pregleda i naplatu; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora tehničara, glavnog tehničara Centra i načelnika Jedinice

Uslovi:
srednje obrazovanje medicinske struke;
stručni ispit;
licenca;
najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju;
vozač B kategorije;
poznavanje rada na računaru.
Dodatni uslov:
Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
(iskustvo u terenskom radu – istraživanje epidemije, distribucija i popis vakcina; dobro poznavanje rada na računaru u programima ELTON, COVID baza, baza zaraznih bolesti).

Poželjno je da kandidat dostavi dokaz o stečenom iskustvu na gore navedenim poslovima.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
diplomu/uverenje o završenoj srednjoj školi medicinske struke;
uverenje o položenom stručnom ispitu;
licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
fotokopija vozačke dozvole;
sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.
Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Рок важења
27.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Стари Град
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Возачка дозвола
B – Обавезно
Стручни испит или лиценца
Licenca i položen stručni ispit

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Рачунарске вештине:

Obrada teksta – Word Средњи
Obrada tabela – Excel Средњи
Windows СредњиSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters