Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU u Kovin (Poslato na 20-10-2021)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 19.10.2021.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN“ U KOVINU
26220 Kovin, Cara Lazara 253

1. Medicinska sestra - tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme, zbog privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, trudničkog bolovanja, porodiljskog bolovanja i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u zvanju navedenom u oglasu. U prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na gorenavedenu adresu ili lično u arhivi bolnice, sa naznakom „Za oglas“, u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU


Pregledano: 797 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters