Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač vozila B kategorije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA SAVSKI VENAC u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Vozač vozila B kategorije


Oglas važi od: 20.10.2021.

DOM ZDRAVLjA SAVSKI VENAC
11000 Beograd, Pasterova 1

Vozač vozila B kategorije
na određeno vreme zbog povećanog obima posla a najduže do 31.12.2021. godine

USLOVI: srednje obrazovanje; izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja; vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Kandidati su obavezni da uz dostave: fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa navedenom adresom i kontakt telefonom.

Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije.

Prijave se podnose na navedenu adresu, sa naznakom „Za oglas“, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Nepotpune i neblagovoremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA SAVSKI VENAC


Pregledano: 324 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters