Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Doktor stomatologije...


Oglas važi od: 20.10.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30
tel. 011/222-21-00

Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji – specijalista oralne hirurgije
na određeno vreme do 3 meseca

USLOVI: doktor stomatologije specijalista oralne hirurgije, stručni ispit, položen specijalistički ispit, licenca, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktor stomatologije.

Doktor stomatologije
na određeno vreme do 3 meseca

USLOVI: završen stomatološki fakultet, stručni ispit, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktor stomatologije.

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br. 3), na navedenoj adresi, sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 315 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters