Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave za nemački jezik Puno radno vreme

na OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ” u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik predmetne nastave za nemački jezik


Oglas važi od: 20.10.2021.

OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ”
11000 Beograd, Vojvode Brane 18a

Nastavnik predmetne nastave za nemački jezik
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost; da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, niti se protiv njega vodi krivični postupak; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijava na konkurs: kopija dokumenta može se dostaviti i elektronskim putem na imejl: direktorigk@sbb.rs.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ”


Pregledano: 41 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters