Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 20.10.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30
tel. 011/222-21-00

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – specijalista oftalmolog
probni rad 6 meseci

USLOVI: doktor medicine specijalista oftalmolog, stručni ispit, položen specijalistički ispit, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – specijalista neuropsihijatar
probni rad 6 meseci

USLOVI: doktor medicine specijalista neuropsihijatar, stručni ispit, položen specijalistički ispit, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene
probni rad 6 meseci

USLOVI: doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva, stručni ispit, položen specijalistički ispit, licenca, edukacija (kurs) iz citologije, kolposkopije i školom ultrazvuka, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Doktor medicine izabrani lekar za odrasle
probni rad 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: doktor medicine, stručni ispit, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
probni rad 6 meseci

USLOVI: završena srednja medicinska škola pedijatrijskog smera, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre – tehničara.

Vozač vozila B kategorije
probni rad 6 meseci

USLOVI: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije.

Spremač – spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, probni rad 6 meseci

USLOVI: završena osnovna škola.

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br. 3) na navedenoj adresi sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 480 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters