Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor...; Docent... Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Profesor...; Docent...


Oglas važi od: 20.10.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU
BIOLOŠKI FAKULTET
11000 Beograd, Studentski trg 16

Redovni profesor za užu naučnu oblast Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine
na Katedri za ekologiju i geografiju životinja u Institutu za zoologiju

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Fiziologija i molekularna biologija biljaka
na Katedri za fiziologiju biljaka u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti “Jevremovac”, na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast Biohemija i molekularna biologija
na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju u Institutu za fiziologiju i biohemiju „Ivan Đaja“, na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine
na Katedri za ekologiju i geografiju životinja u Institutu za zoologiju, na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, smisao za nastavni rad, nepostojanje smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i ostali uslovi utvrđeni članom 85 Zakona o visokom obrazovanju. Prijavu sa biografijom, overenim prepisom diplome i spiskom i separatima naučnih i stručnih radova dostaviti Arhivi Fakulteta, na navedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET


Pregledano: 118 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters