Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija


Oglas važi od: 20.10.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU
HEMIJSKI FAKULTET
11000 Beograd, Studentski trg 12-16
tel. 011/2184-330

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se kandidat bira i drugi uslovi na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Statuta i ostalih opštih akata Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, bibliografija, diplome o odgovarajućoj školskoj spremi, potvrda nadležnog organa da kandidat nije osuđivan sa pravnim posledicama za krivična dela u smislu Zakona o visokom obrazovanju i ostalo), dostavljaju se poštom na adresu: Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na adresu: office@chem.bg.ac.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSKI FAKULTET


Pregledano: 91 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters