Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrativni radnik – knjigovođa Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 20-10-2021)

Administrativni radnik – knjigovođa


Oglas važi od: 20.10.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Administrativni radnik – knjigovođa
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 24 meseca

USLOVI: srednje obrazovanje (IV stepen stručne spreme); radno iskustvo na računovodstvenim poslovima najmanje 36 meseci. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad, a lekarsko uverenje o tome prilaže prilikom zaključivanja ugovora. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj srednjoj školi (četvorogodišnje školovanje) prema uslovima za zasnivanje radnog odnosa (sva četiri svedočanstva o završenim razredima srednje škole i diplomu o završnom ispitu); potvrdu iz PIO fonda o radnom stažu ili kopiju radne knjižice. Priložiti fotokopije traženih dokumenata.

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati poštom na gorenavedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas – administrativni radnik – knjigovođa“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 350 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters