Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD “SAVA ILIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 20-10-2021)

Voditelj slučaja


Oglas važi od: 20.10.2021.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
“SAVA ILIĆ”
Aranđelovac, Kralja Petra I 2-a
tel. 034/720-505

Voditelj slučaja

USLOVI: državljanstvo Republike Srbije; opšta zdravstvena sposobnost za zasnivanje radnog odnosa; visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima kojima se uređivalo visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine iz naučne oblasti socijalnog rada (master ili diplomirani socijalni radnik); najmanje jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti; znanje rada na računaru (MS Office i Internet); licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u centru za socijalni rad.

OSTALO: Uz prijavu kao dokaze o ispunjenosti uslova treba podneti: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o stečenom visokom obrazovanju, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci), potvrdu o radnom iskustvu na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti i licencu za obavljanje stručnih poslova u centru za socijalni rad. Svi podneti dokazi moraju biti u originalu ili fotokopije overene od nadležnog organa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa a rok za donošenje odluke o izboru kandidata u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu. Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povraćaj podnete dokumentacije. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1271 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters