Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stranog jezika – nemački jezik Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA u Subotica (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik stranog jezika – nemački jezik


Oglas važi od: 20.10.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
24000 Subotica, Kozaračka 2a

Nastavnik stranog jezika – nemački jezik
na određeno vreme od pet godina

USLOVI: završen filozofski fakultet – grupa nemački jezik; radno iskustvo od 5 godina u pedgoškom radu. Kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 74 stav 1 Zakona o Visokom obrazovanju i članom 130 Statuta Građevinskog fakulteta. Uz prijavu na konkurs treba priložiti: kratku biografiju, diplomu fakulteta, diplomu doktora nauka i spisak objavljenih radova. Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremeno prispele prijave se neće razmatrati. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 024/554-300. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA


Pregledano: 686 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters