Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hidrotehnika i zasnivanje radnog odnosa Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 20-10-2021)

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hidrotehnika i zasnivanje radnog odnosa


Oglas važi od: 20.10.2021.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
tel. 021/4852-427

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Hidrotehnika i zasnivanje radnog odnosa
na određeno vreme od 1 godine

USLOVI: završene studije prvog stepena, odnosno osnovne akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) iz oblasti građevinsko inženjerstvo i upisane master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 155 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163. Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

OSTALO: Priložiti: prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže oblasti i datum objavljivanja konkursa); kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); overene fotokopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. Za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; fotokopiranu ili očitanu ličnu kartu; potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada-mišljenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; potvrdu da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija, prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 252 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters