Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u svim zvanjima (docent, vanredni profesor i redovni profesor), naučna oblast Saobraćajnic Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA u Subotica (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik u svim zvanjima (docent, vanredni profesor i redovni profesor), naučna oblast Saobraćajnice


Oglas važi od: 20.10.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
24000 Subotica, Kozaračka 2a

Nastavnik u svim zvanjima (docent, vanredni profesor i redovni profesor), naučna oblast Saobraćajnice
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: doktor tehničkih nauka, oblast građevinarstvo; radno iskustvo 5 godina u pedagoškom radu. Kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 74. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju i izborne elemente za zvanje vanrednog profesora predviđene Pravilnikom o bližim i minimalnim uslovima za izbor nastavnika br. 01-134/4 od 25.02.2021. godine i članom 130 stav 6 Statuta Građevinskog fakulteta. Uz prijavu na konkurs treba priložiti: kratku biografiju, diplomu fakulteta, diplomu doktora nauka i spisak objavljenih radova i same radove u proteklih 5 godina. Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvim javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prispele prijave se neće razmatrati. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 024/554-300. Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA


Pregledano: 296 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters