Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Praktično bogoslovlje Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 27-10-2021)

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Praktično bogoslovlje


Oglas važi od: 27.10.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU
PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

1. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Praktično bogoslovlje
težište istraživanja: Teologija crkvene muzike

USLOVI: VIII stepen stručne spreme – doktorat iz muzičkih nauka srodan naučnoj oblasti za koju se konkurs raspisuje, kao i prethodno završene osnovne i magistarske studije pravoslavne teologije i osnovne studije opšte muzičke pedagogije, objavljeni stručni i naučni radovi pretežno iz oblasti za koju se konkurs raspisuje i sposobnost za nastavni i naučni rad. Ostali uslovi su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 73/18, 67/19 i 67/21), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta i ostalim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

OSTALO: Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak naučnih i stručnih radova), radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i blagoslov nadležnog episkopa, kao i druga dokumentacija, podnose se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Mije Kovačevića 11b, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET


Pregledano: 237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters