Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU u Kovin (Poslato na 27-10-2021)

Laboratorijski tehničar


Oglas važi od: 27.10.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN“ U KOVINU
26220 Kovin, Cara Lazara 253

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme zbog privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, trudničkog bolovanja, porodiljskog bolovanja i odusustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Kandidati moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overena fotokopija licence; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu. Napomena: u prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na gorenavedenu adresu, ili lično u arhivi Bolnice, sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe zapošljavanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU


Pregledano: 923 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters