Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC u Mladenovac (Poslato na 03-11-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 03.11.2021.

DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC
1140 0 Mladenovac
Kraljice Marije 15
tel. 011/8241-508

Doktor medicine
3 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na: integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; stručni ispit, licenca.

Opis posla: Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca iporodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima; organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti); obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenjei predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede; propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko-tehnička pomagala; daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada; u slučaju potrebe zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, i ako je potrebno prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

OSTALO: Kandidati za radno mesto uz prijavu dostavljaju: kratku biografiju, diplomu o završenom medicinskom fakultetu, dokaz o položenom stručnom ispitu, original ili fotokopiju licence. Prijave se dostavljaju na adresu: Dom zdravlja Mladenovac, Kraljice Marije 15, sa naznakom „Prijava na konkurs – ne otvarati”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u zvaničnoj publikaciji NSZ „Poslovi“. Neblagovremene prijave se neće razmatrati. Obaveštenja na tel. 011/8241-508.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters