Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 04-11-2021)

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“, dana 04.11.2021. godine. Dom zdravlja „Voždovac“raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Medicinske sestre/tehničara u ambulanti – na neodređeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završena Medicinska škola – opšti smer;
Položen stručni ispit;
Radno iskustvo na predmetnim poslovima od najmanje 3 godine;
Poznavanje jednog stranog jezika;
Rad na računaru (MS Office paket, internet).
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci).

Uz prijavu, zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim fotokopijama ne starijim od 6 meseci,uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Na dan rapisivanja, Javni oglas za prijem u radni odnos biće objavljen na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana raspisivanja ovog oglasa.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička br. 16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – Medicinska sestra/tehničar u ambulanti“.

DOM ZDRAVLjA „VOŽDOVAC“ v. d. d i r e k t o r a, Dr Nevenka Veličković

Rok važenja
12.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Voždovac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 392 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters