Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 10-11-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 10.11.2021.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144

Domar – tehnički radnik
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: III/IV stepen stručne spreme, srednja škola III/IV stepen. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje, dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca), biografiju sa adresom i kontakt telefon.

Doktor medicine
4 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, doktor medicine, položen stručni ispit. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon.

Radnik obezbeđenja bez oružja
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: III/IV stepen stručne spreme, srednja škola III/IV stepen. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon; potvrdu izdatu od strane suda da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili istraga.

Kuvarica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: III/IV stepen stručne spreme. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci na poslovima pripreme hrane, (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon.

Ginekološko-akušerska sestra

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, ginekološko-akušerska sestra, položen stručni ispit. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon.

Higijeničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla
4 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: NK radnik – završena osnovna škola. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: diplomu o završenoj osnovnoj školi; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon.

OSTALO: Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos”. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 865 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters