Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU u Kovin (Poslato na 17-11-2021)

Viša medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 17.11.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN“ U KOVINU
Kovin, Cara Lazara 253

1. Viša medicinska sestra – tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme zbog privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, trudničkog bolovanja, porodiljskog bolovanja i odusustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Ostali uslovi: kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overena fotokopija licence; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu. Napomena: u prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Ulica cara Lazara 253, Kovin, 26220 Kovin ili lično u arhivi Bolnice sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe zapošljavanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU


Pregledano: 1105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters