Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica – kurir; Domar – majstor održavanja Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Bor (Poslato na 17-11-2021)

Čistačica – kurir; Domar – majstor održavanja


Oglas važi od: 17.11.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
19210 Bor, Moše Pijade 31

Čistačica – kurir

USLOVI: završena osnovna škola.

Domar – majstor održavanja
sa 50% radnog vremena, u izdvojenom odeljenju škole u selu Oštrelj

USLOVI: završeno srednje obrazovanje.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: svedočanstvo, odnosno diplomu o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka 3) ZOSOV. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu, odnosno uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Originalna dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci, a kopije dokumenata moraju biti overene. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 563 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters