Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu Puno radno vreme

na JP "Službeni Glasnik" u Beograd (Poslato na 23-11-2021)

Samostalni stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu

JP “Službeni Glasnik”, Beograd

Javno preduzeće „Službeni glasnik”, Jovana Ristića 1, Beograd, na osnovu čl. 14. i 15. Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ („Službeni glasnik RS“ broj: 102/21) i rešenja direktora broj 04-11794 od 22.11.2021. godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Sektoru za pravne i opšte poslove:

I Radno mesto koje se popunjava:
Samostalni stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu u Sektoru za pravne i opšte poslove, Odeljenju opštih poslova.

Uslovi:

Stručna sprema:– visoko ili više obrazovanje
Radno iskustvo: tri godine na istim ili sličnim poslovima

Dodatni uslovi:

Efektivno korišćenje računarskih programa Microsoft Office paketa;
Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
Položen stručni ispit iz oblasti protivpožarne zaštite.

Provera stručnih znanja i osposobljenosti:

Stručna sprema i radno iskustvo proveravaće se uvidom u podatke iz prijave i prateće dokumentacije.

Mesto rada: Beograd, Jovana Ristića 1.
II Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostavitipoštompreporučeno ili lično, na pisarnici, na adresu: Javno preduzeće „Službeni glasnik“ Beograd, Jovana Ristića 1, sa naznakom „Prijava za konkurs”, kao i za koje radno mesto se kandidat prijavljuje.

Prijave se mogu proslediti i na email: ncorac@slglasnik.com

U prijavi obavezno naznačiti kontakt telefon i mejl adresu (ukoliko je kandidat poseduje).

III Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Nataša Ćorac 011/3060-347.

IV Rok za podnošenje prijava: 8.12.2021. godine

V Dokazi koje prilažu kandidati koji uđu u uži izbor:

1) prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

2) dokazi kojima se dokazuje radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);

3) diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

4) dokazi o položenim stručnim ispitima koji su uslov za obavljanje poslova;

5) drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

VI Trajanje radnog odnosa:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vremesa probnim radom u trajanju od šest meseci, s tim da zaposleni koji za vreme probnog rada ispolji odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, ostaje u radnom odnosu.

VII Mesto, dan i vreme provere znanja i veština:

Usmena provera znanja i veština sprovešće se za kandidate koji na osnovu podataka iz prijave i prateće dokumentacije o stečenom radnom iskustvu uđu u uži izbor, a o mestu, datumu i vremenu provere kandidati će biti obavešteni telefonom, na broj naznačen u prijavi.

VIII Napomena

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok važenja
08.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Savski Venac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Stručni ispit ili licenca
Stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i stručni ispit iz oblasti protivpožarne zaštite
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 53 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters