0

Aplikacija

Specijalista pedijatar - doktor medicine Puno radno vreme

na Dom zdravlja ,,Sveti Đorđe" u Topola (Poslato na 25-11-2021)

Specijalista pedijatar – doktor medicine

Dom zdravlja ,,Sveti Đorđe”, Topola

raspisuje:

J A V N I O G L A S Za prijem u radni odnos 1 izvršioca za radno mesto „Doktor medicine- specijalista pedijatar ili doktor medicine, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka drugog radnika doktora medicine-pedijatra na rad, u Domu zdravlja „Sveti Đorđe“ u Topoli

USLOVI :

– Završen medicinski fakultet, – Položen stručni ispit, – Licenca, – Znanje rada na računaru

Opis poslova za navedeno radno mesto utvrđen je aktom,odnosno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola.

Uz prijavu za oglas obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

– kratku radnu biografiju, – overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, – overenu fotokopiju o licenci, – overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu, – fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu:Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ ul.Bulevar Vožda Karađorđa broj 67,34310 Topola sa naznakom “Prijava na oglas“ ili lično predati u Pravnoj službi Doma zdravlja“Sveti Đorđe“ u Topoli na istoj adresi. Rok za prijavu na oglas iznosi 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja RS i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Poslodavac može pozvati kandidate koji su ušli u uži izbor na razgovor radi dobijanja dodatnih informacija i provere osposobljenosti kandidata za poslove radnog mesta. Neblagovremene,nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja „Sveti Đorđe“,Topola dr Jovica Žikić,vd direktora

Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Topola
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 35 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters