3

Aplikacija

Generalni sekretar Univerziteta Puno radno vreme

na Alfa BK Univerzitet u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Generalni sekretar Univerziteta

Alfa BK Univerzitet, BeogradALFA BK UNIVERZITET

objavljuje

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za jednog izvršioca posla sa visokom stručnom spremom - diplomirani pravnik,

za posloveGENERALNOG SEKRETARA UNIVERZITETAUslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

Završen Pravni fakultet
Tri godine radnog iskustva, od čega najmanje godinu dana na poslovima visokog obrazovanja


Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati/kandidatkinje podnose:

- Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena;

- Uverenje o državljanstvu;

- Overenu fotokopiju diplome o završenim studijama ne starije od 6 meseci;

- Uverenje nadležne policijske uprave da nije osuđivan/osuđivana;

- Uverenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut krivični postupak niti istraga;

- Biografiju;

- Popunjenu prijavu na konkurs.Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.

O rezultatima konkursa biće obavešteni kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Alfa BK Univerzitet, Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 3. ili putem elektronske pošte: konkurs@alfa.edu.rs

Obaveštenja se mogu dobiti na:konkurs@alfa.edu.rs


Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno


Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Skoro postavljeni poslovi Alfa BK Univerzitet


Pregledano: 175 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters