0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar u dijagnostici; Molekularni biolog; Pomoćni radnik Puno radno vreme

na INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Laboratorijski tehničar u dijagnostici; Molekularni biolog; Pomoćni radnik


Oglas važi od: 25.11.2021.

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU
KRVI SRBIJE
11000 Beograd, Svetog Save 31

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
2 izvršioca

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje - srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Opis posla: poslovi prilikom uzimanja krvi (punkcija vene u cilju konzervacije krvi, uzimanje uzoraka za analize, određivanje hemoglobina i krvnih grupa na pločici i dr.) uz nadzor laboratorijskog tehničara u transfuziologiji; staranje o davaocu za vreme i neposredno nakon davanja krvi. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: Fotokopiju diplome; Fotokopija licence; Uverenje o položenom stručnom ispitu; Kratku biografiju.

Molekularni biolog

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje -Visoko obrazovanje -na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine; -na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit u skladu sa zakonom. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Opis posla: realizacija planova i programa pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti tipizacije tkiva, izvođenje i unapređenje tehnika molekularne biologije iz oblasti tipizacije tkiva za potrebe transplantacije tkiva i organa, učešće u radu timova za transplantaciju tkiva i organa uz obaveznu pripravnost i dr. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: Fotokopiju diplome; Kratku biografiju.

Molekularni biolog

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: Visoko obrazovanje -na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine; -na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit u skladu sa zakonom. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Opis posla: molekularno testiranje krvi na markere transfuzijom prenosivih bolesti, izvođenje i unapređenje tehnika molekularne bilogije iz oblasti testiranja krvi na markere transfuzijom prenosivih bolesti, i dr. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: Fotokopiju diplome; Kratku biografiju.

Pomoćni radnik
2 izvršioca

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: Osnovno obrazovanje. Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme. Opis posla: prenos, skladištenje i ekspedicija biološkog i ostalog materijala i pribora za rad, za potrebe Instituta; prihvatanje i prenos jedinica cele krvi iz sale i mobilnih ekipa Instituta, kao i pošiljki komponenata od drugih transfuzioloških centara, skladištenje komponenata na +4°C, - 80°C, prenošenje međuprodukata do radnog prostora radi finalizacije procesiranja, pomoć u transportu pri izdavanju komponenti; i dr. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: Fotokopiju svedočanstva o završenoj osmogodišnjoj školi; Kratku biografiju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije www.nbti.org.rs u delu Oglasi i konkursi i neće se dostavljati učesnicima javnog konkursa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom ili lično na adresu: Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd, Svetog Save 31. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE


Pregledano: 117 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters