0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na UNIVERZITET METROPOLITAN u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 25.11.2021.

UNIVERZITET METROPOLITAN
11000 Beograd, Tadeuša Košćuška 63
tel. 011/2030885

Nastavnik za užu naučnu oblast Informacione tehnolgije (Centar u Nišu i Centar u Beogradu)
na određeno vreme na period od (5) godina, sa punim ili delimičnim radnim vremenom
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Informacioni sistemi (Centar u Nišu i Centar u Beogradu)
na određeno vreme na period od (5) godina, sa punim ili delimičnim radnim vremenom
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo (Centar u Nišu i Centar u Beogradu)
na određeno vreme na period od (5) godina, sa punim ili delimičnim radnim vremenom
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Video igre (Centar u Nišu i Centar u Beogradu)
na određeno vreme na period od (5) godina, sa punim ili delimičnim radnim vremenom
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Marketing (Centar u Nišu)
na određeno vreme na period od (5) godina
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Menadžment (Centar u Nišu), Nastavnik za užu naučnu oblast Marketing (Centar u Nišu)
na određeno vreme na period od (5) godina
2 izvršioca

Nastavnik za užu naučnu oblast Finansije i bankarstvo
na određeno vreme na period od (5) godina
2 izvršioca

USLOVI: kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane čl. 74. Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanju radnog odnosa nastavnika i saradnika na Metropolitan univerzitetu. U skladu sa članom 75. Zakona o visokom obrazovanju, radni odnos nastavnika se zasniva na određeno vreme za sva zvanja, odnosno na period od 5 (pet) godina, osim zvanja redovnog profesora. Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune elektronsku prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Metropolitan univerziteta http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/ . Popunjenu elektronsku prijavu treba da pošalju na elektronsku adresu: konkurs@metropolitan.ac.rs. Dopunsku dokumentaciju (kopije diploma i radova) poslati u elektronskom obliku na adresu: konkurs@metropolitan.ac.rs. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu konkurs@metropolitan.ac.rs ili telefonom 011/ 20 30 885 (Slađana Milanović). Konkurs je otvoren do 02.12.2021. godine.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET METROPOLITAN


Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters