Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ginekološko-akušerska sestra Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 01-12-2021)

Ginekološko-akušerska sestra

Oglas važi od: 01.12.2021.

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
Preševo, 15. novembar 88

1. Ginekološko-akušerska sestra
IV stepen stručne spreme, za rad u smenama i noćni rad u vanbolničkom porodilištu
2 izvršioca

2. Ginekološko-akušerska sestra
IV stepen stručne spreme, za rad u smenama i noćni rad u vanbolničkom porodilištu, na određeno vreme do kraja 2021 godine

USLOVA: Kandidati pored opštih uslova, izvoda rođenih, državljanstva i uverenja NSZ-a treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: overenu fotokopiju diplome o zavrsenoj srednjoj medicinskoj skoli, obrazovni profil ginekološko akušerskog smera, overenu fotokopiju uverenja o polozenom strucnom ispitu za ginekološku sestru, overena fotokopija rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara, dokaz o radnom stažu od najmanje 1 godine, uverenje da se protiv njega ne void istraga ili krivični postupak (uverenje izdaje sud). Lekarsko uverenje o opstoj zdravstvenoj sposobnosti, po prijemu kandidata. Kandidati molbe treba da podnesu na gorenavedenu adresu. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, komisija će po potrebi obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata(testiranje, provere praktičnih znanja, sposobnosti i veština na osnovu kojih će se kandidati rangirati, o čemu će isti biti obavešten telefonskim putem. Dostavljanje gorenavedene dokumentacije je do 14:00 časova sa istekom poslednjeg dana oglasa. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana obljavljivanja oglasa. Kandidati koji budu doneli nekompletnu dokumentaciju neće se uzeti na razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 519 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters