Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 03-12-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 03.12.2021.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Doktor medicine, za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku

USLOVI: Stručna sprema / obrazovanje - Visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; prosečna ocena veća od 8; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence.

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
na određeno vreme, radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci, za potrebe Odeljenja kliničkih laboratorija

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog, za potrebe Odeljenja kliničkih laboratorija

USLOVI: Stručna sprema / obrazovanje - srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera; fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Servirka
na određeno vreme, radi povećanog obima posla,
u trajanju od 3 meseca
5 izvršilaca

USLOVI: Stručna sprema / obrazovanje - srednje obrazovanje; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba broj 32) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Instit za onkologiju i radiologiju Srbije, Odeljenje za pravne poslove (za oglas), Beograd, Pasterova 14.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 579 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters