Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent Puno radno vreme

na Alfa BK Univerzitet u Beograd (Poslato na 28-12-2021)

Asistent
Alfa BK Univerzitet

objavljuje

KONKURS

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenomDva saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast – Informacioni sistemi i informacione tehnologije


Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa saradnika u zvanju asistent, pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 84. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 i 67/21), članom 131. Statuta Alfa BK Univerziteta i odredbama Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Alfa BK Univerziteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose:

Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena;
Uverenje o državljanstvu;
Overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci;
Biografiju sa bibliografijom u štampanom i elektronskom obliku- na kompakt disku u Word formatu i pratećim materijalom (naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima ili zbornicima);
Uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju;
Popunjenu prijavu na konkurs, sa označenjem za koje se radno mesto konkuriše.
Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Alfa BK Univerzitet, Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 3. ili putem elektronske pošte: konkurs@alfa.edu.rs

Obaveštenja se mogu dobiti na: konkurs@alfa.edu.rs

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu

Vremensko trajanje oglasa za posao:

28.12.2021. - 27.01.2022.

Vrsta rada:

Određeno

Broj radnika:

2

Mesto rada:

Beograd-Novi Beograd;

Radno iskustvo:

Više od 1 godine

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)

Obrazovanje:

Elektrotehnika i telekomunikacije

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Alfa BK Univerzitet


Pregledano: 971 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters