Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK u Mali Zvornik (Poslato na 26-01-2022)

Doktor medicine – izabrani lekar
DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK

DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK

Ribarska br. 25

15318 Mali Zvornik

E-mail: dzmalizvornik@mts.rs

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto dokotor medicine – izabrani lekar - dva izvršioca

Do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i povratka zaposlene sa bolovanja - DOKTOR MEDICINE – IZABRANI LEKAR – – za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko-konsultativnom delatnošću i laboratorijskom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom.

prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto dokotor medicine – izabrani lekar – jedan izvršilac

Zbog potrebe za povećanim obimom posla zbog epidemije bolesti kovid 19 - DOKTOR MEDICINE – IZABRANI LEKAR – za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko-konsultativnom delatnošću i laboratorijskom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikomUSLOVI :

Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Rešenje o upisu u Lekarsku komoru ili licenca
Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta :

-Prijavu sa kratkom biografijom

-overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu

-overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-izvod iz matične knjige rođenih

-uverenje o državljanstvu

Opis posla:

- prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno - vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;

- radi u preventivnim savetovalištima;

- organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;

- učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);

- obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;

- propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala;

- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada

- zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

- obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

- utvrđuje vreme i uzrok smrti;Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će biti objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sajtu Doma zdravlja „Mali Zvornik“.

Prijave se podnose na adresu : Dom zdravlja „Mali Zvornik“ ul.Ribarska 25, 15318 Mali Zvornik, ili u upravu svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

26.01.2022. - 25.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

3
Mesto rada:

Mali Zvornik;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Medicina

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK


Pregledano: 250 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters