Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer za računarske mreže Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Zemun" u Zemun (Poslato na 22-02-2022)

Inženjer za računarske mreže
Dom zdravlja “Zemun”

V.D.Direktora Doma zdravlja „Zemun“, Ulica Rada Končara 46, Zemun, Beograd, na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Statuta DZ „Zemun“ (član 24.), Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja za Dom zdravlja „Zemun“, člana 27k stav 1. Zakona o buDžetskom sistemu, Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS broj 159 od 30.12.2020.godine) Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, donosi Odluku 03.br. 620 od 14.02.2022.godine kojom raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

1.Oglašava se potreba za prijem u radni odnos za sledeće poslove:

Inženjer za računarske mreže – 1 izvršilac

2. Vrsta i stepen stručne spreme Za poslove inženjer za računarske mreže – završen Fakultet – IT smer (VII stepen stručne spreme / 240ESPB) – Potrebno znanje sklapanja konfiguracije, instaliranje operativnih sistema, instalacija perifernih uređaja, mrežna administracija i poznavanje rada u Microsoft office.

Kandidat je obavezan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

– overena fotokopija diplome – overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu – overena fotokopija licence – dokaz o radnom iskustvu (fotokopija Ugovora o radu i sl.) – original ili overena fotokopija Uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud) – ličnu kartu na uvid – Kratku biografiju sa obaveznim kontakt podacima (e-mail i (ili) broj mobilnog telefona)

Prijavu i potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Dom zdravlja „Zemun“, Rada Končara 46, Zemun, Beograd, sa naznakom: Prijava na Oglas (navesti poslove)

Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostaviti i Ministarstvu

zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biće obavljen razgovor i obaviće se testiranje

Dom zdravlja “Zemun“ zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata.

Poziv na razgovor biće upućen posredstvom dostavljenih kontakt podataka.

Odluka o izboru biće objavljena na sajtu Doma zdravlja „Zemun“ http://www.dzzemun.org.rs/ od kada teče rok za pravno postupanje po istoj.

Kandidati neće biti lično obaveštavani, a poslata dokumenta neće biti vraćana.

Predmet obradio:

Aleksandar Ristić, dipl. pravnik

v.d.direktora Doma zdravlja“Zemun“

dr Aleksandra Cvetković,spec.opšte medicine

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

22.02.2022. – 01.03.2022.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Zemun;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Informatika i računarstvo
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Zemun"


Pregledano: 750 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters