Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Zdravstveni centar Aranđelovac u Aranđelovac (Poslato na 04-04-2022)

Doktor medicine
Zdravstveni centar Aranđelovac

Zdravstveni centar Aranđelovac

Na osnovu člana 7. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstven ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik RS“ br. 96/19 i 58/2020 Aneks 1.) , člana 23. Statuta Zdravstvenog centra „Aranđelovac“ , Kadrovskog plana Zdravstvenog centra „Aranđelovac“ za 2022. Godinu br.112-01-64/2022-02 od 25.02.2022. Odluke v.d direktora Zdravstvenog centra „Arasnđelovac“ br. 03-2682 od 04.04.2022.godine raspisuje se:J A V N I O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME ZA RADNO MESTODoktor medicine – 3 izvršioca, puno radno vreme,– radi zamene doktora medicine iz Doma zdravlja, koji su odsutni zbog obavljanja specijalizacija
Uslovi u pogledu obrazovanja za radno mesto doktora medicine

Stečeno visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisima koji uređuju visoko obrazovanje počev od 10.09.2005.godine i osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005.godine.

Dodatna znanja/ispiti/:

- položen stručni ispit;

-posedovanje licence;

-znanje rada na računaru;

Opis poslova za navedeno radno mesto utvrđen je aktom, odnosno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zdravstvenom centru „Aranđelovac“.

Uz prijavu za oglas neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

-kratku biografiju;

-overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;

-overenu fotokopiju Uverenja o položenom stučnom ispitu;

-overenu licencu ili rešenje o upisu u lekarsku Komoru ;

-fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas“ slati poštom na adresu: Zdravstveni centar „Aranđelovac“ , ul. Kralja Petra Prvog br. 62, 34 300 Aranđelovac ili lično predati na pisarnici Zdravstvenog centra (na istoj adresi).

Rok za prijavu na oglas iznosi 8 dana od dana objavljivanjan na sajtu Ministarstva zdravlja RS i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poslodavac može pozivati kandidate koji su ušli u uži izbor na razgovor radi dobijanja dodatnih informacija i provere osposobljenosti kandidata za poslove radnog mesta.

Neblagovreme , nepotpune i nepotpisane prijave se neće razmatrati.V.D. DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA „ARANĐELOVAC“

Jeličić dr Nina

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

04.04.2022. - 12.04.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

3
Mesto rada:

Aranđelovac ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Zdravstveni centar Aranđelovac


Pregledano: 761 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters