Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 06-04-2022)

Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji
Institut za onkologiju Vojvodine

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine, člana 9. i 10. Kolektivnog ugovora Instituta za onkologiju Vojvodine, u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za onkologiju Vojvodine za za 2022. godinu br.112-01-64/2022-02 od 02.02.2022. godine i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 i 88/2019) i Odluke Direktora Instituta za onkologiju Vojvodine broj 4/22/1-1208 od 05.04.2022. godine, raspisuje se OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnog zaposlenog 1) Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji – 2 izvršioca Uslovi za obavljanje posla: – srednje obrazovanje iz oblasti medicine – opšti smer, – položen stručni ispit, – licenca, – najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima u struci. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za onkologiju Vojvodine na Klinici za internu onkologiju. Zainteresovani kandidati podnose: • svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, e-mejl adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, • fotokopiju diplome o završenoj školi, • fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; • fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, • fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), • fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore, • fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za onkologiju Vojvodine. Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za onkologiju Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju Vojvodine (www.onk.ns.ac.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B i morbile; uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije; radnu knjižicu ili dokaz o radnom iskustvu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prof. dr Zoran Radovanović, v. d. direktora Instituta za onkologiju Vojvodine

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

06.04.2022. – 14.04.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

2
Mesto rada:

Novi Sad;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 454 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters