Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju docent za užu naučnu oblast – Zaštita životne sredine Puno radno vreme

na ALFA BK UNIVERZITET u Beograd (Poslato na 06-05-2022)

ALFA BK UNIVERZITET

objavljuje

KONKURS

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika sa punim radnim vremenomJednog nastavnika u zvanju docent za užu naučnu oblast – Zaštita životne sredineKandidati koji konkurišu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl.gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 i 67/21), članom 122. Statuta Alfa BK Univerziteta i odredbama Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Alfa BK Univerziteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose:

Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena;
Uverenje o državljanstvu;
Overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci;
Biografiju sa bibliografijom u štampanom i elektronskom obliku - na kompakt disku u Word formatu i pratećim materijalom (naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima ili zbornicima);
Uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju;
Prijavu na konkurs u Word formatu, sa označenjem za koje se radno mesto konkuriše.


Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Alfa BK Univerzitet, Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 3 ili putem elektronske pošte: konkurs@alfa.edu.rsObaveštenja se mogu dobiti na: konkurs@alfa.edu.rs

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

06.05.2022. - 13.05.2022.


Skoro postavljeni poslovi ALFA BK UNIVERZITET


Pregledano: 197 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters