Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor zavičajnog muzeja Jagodina Puno radno vreme

na ZAVIČAJNI MUZEJ JAGODINA u Jagodina (Poslato na 27-05-2022)

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 13/16, 30/16 – ispravka, 6/20, 47/21 i 78/21) i člana 32. Statuta Zavičajnog muzeja Jagodina (br. 386/2021 od 09.11.2021. godine), a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradskog veća grada Jagodine br. 022-56/2022-01 od 25.05.2022. godine, Upravni odbor Zavičajnog muzeja Jagodina raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA ZAVIČAJNOG MUZEJA JAGODINANa konkurs za direktora Zavičajnog muzeja Jagodina, mogu se javiti kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da ima visoku stručnu spremu stečenu:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine, ili

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, ili

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi;

3) da poseduje rukovodeće sposobnosti, znanja i iskustva;

4) da poseduje državljanstvo Republike Srbije.Kandidati su obavezni da uz prijavu podnesu sledeću dokumentaciju:

predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine;
original ili overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;
dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica, ugovori, potvrde i dr.) iz kog se može utvrditi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo;
biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
očitanu biometrijsku ličnu kartu, ili overenu kopiju lične karte koja nije biometrijska.


Kandidati su u obavezi da u prijavi napišu svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona.

Izborni postupak sprovešće se uvidom u podatke iz prijave, uvidom u dokumenta dostavljena uz prijavu. Dokumenta za konkurs se dostavljaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa.

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine od strane Skupštine grada Jagodina, a na osnovu predloga Upravnog odbora po sprovedenom postupku i izboru kandidata u vezi ovog konkursa. Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave, Upravni odbor neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja konkursa sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravni odbor Zavičajnog muzeja Jagodina

Ulica Kneginje Milice broj 82

35000 Jagodina

sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati“

ili lično svakog radnog dana od 8-15 časova.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

27.05.2022. - 05.06.2022.


Pregledano: 1173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters